Paisje lavazhi dhe vendilatore

Fshese per lavazh me 2 turbina
Fshese e madhe per lavazh
Fshese korenti per lavazh
Fshese e vogel per lavazh
Kosh pastrimi
Kosh pastrimi plus mbajtese fshesash
Kosh pastrimi plus mbatese fshesash e madhe
Paisje per lucidim
Paisje lucidimi e vogel
Paisje lucidimi e madhe
Paisje per lucidim dyshemeje
Motorr ajri
Freskuese coveva me 3 helika
Freskuese coveva 600
Freskuese e madhe coveva
Freskuese me 3 helika
Freskuese me uje
Freskuese ne mure