Linja e paisjeve te gazit

Sobe gazi me 6 vatra plus furre
Sobe gazi 4 vatra plus furre
Sobe gazi 4 vatra mbi tavoline
Sobe gazi me dy vatra plus zgare mbi tavoline
Sobe gazi 2 vatra mbi tavoline
Vater gazi teke mbi tavoline
Vater gazi teke industriale
Furre gazi 3 kate 3 tava
Furre gazi 2 kate 2 tava
Furre gazi 1 kat 2 tava
Furre gazi per pica 2 kate 4 pica
Furre gazi per pica 1 kat 4 pica
Zgare gazi me kabinet e kromuar lisho
Zgare gazi me kabinet lisho
Zgare gazi pa bazament e kromuar
Xhiro fastfudi me gaz
Pjekese pulash me gaz 4 kosha 4 pula
Furre gazi me avull 10 tava